Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Rồi tới ngân hàng không có khách cũng phải chờ

Rồi tới ngân hàng không có khách cũng phải chờ…
See Translation

10 thoughts on “Rồi tới ngân hàng không có khách cũng phải chờ

    1. E quen bảo vệ trong đó nhiều lắm, bảo đảm vào tận cửa mà chị không phải chờ ai hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *