Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Sách đi

Sách đi
Sách hôm nay đến với NHỮNG NGƯỜI BẠN LÍNH, gửi qua đại ca Nguyễn Hưởng Lac, đến với nhà thơ lính K Sy Sau Pham, với các anh em phượt nòi mến mộ Triều Dương.
Trạm bưu điện “Gốc Trám” gần nhà, gồm toàn các chị sồn sồn, hôm nay thiếu kiên nhẫn vì bận rộn bất thường, bảo thôi chúng tôi không nhận chuyển sách cho anh nữa. Điên lên, định gọi thẳng cho sếp trưởng cấp Sở của họ. Nhưng lại thôi, vì thực ra các em ăn lương cố định nên nhàn tản quen rồi. Gọi sếp thì các em nghe chửi, thậm chí mất việc.
Được thêm một ý tưởng hay: Buồn và tẻ nhạt như một cô bưu điện tỉnh lẻ.
Hình như Stefen Zweig đã nói đến cô này trong cuốn Khát Vọng Đổi Đời.