Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

( Thăm Lại Chiến Trường Xưa )

( Thăm Lại Chiến Trường Xưa )
Một buổi chiều tôi ghé thăm Long Khánh
Đường 20 từ Định Quán – Dầu Giây
Nhìn xung quanh đồi Mống Ngựa nơi này
Nhiều xác giặc cùng ta ngày tử thủ
Tới Dầu Giây nhớ đêm dài không ngủ
Cả công trường địch đầy đủ về đây
Chiến xa cùng đại pháo họ bao vây
Mở huyết lộ về bắt tay quân bạn
Dọc Trảng Bom một nơi đầy lửa đạn
Máu thịt xương đổ lai láng ven đường
Địch và ta độ sức tại chiến trường
Năm chọi một đánh tới cùng không chạy
Chúng cầm cự chờ quân thêm chiếm lại
Không viện quân ta đành phải rút lui
Bàn giao xong anh em đứng ngậm ngùi
Thôi đã hết, miền Nam tôi đã mất !
( TG,HN11 )
< Ảnh Minh Họa >