Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Thầy muốn liên lạc với các bạn đã từng là học sinh của thầy như dưới đây ở NTT

Thầy muốn liên lạc với các bạn đã từng là học sinh của thầy như dưới đây ở NTT. Bạn nào trong danh sách thì liên lạc với thầy. Những bạn nào biết các bạn này cũng tag giúp thầy nhé. Bạn nào có trong danh sách và đọc thông báo này thì inbox cho thầy hoặc điểm danh bên dưới nhé.
Cảm ơn các em.
(Thầy chỉ nhớ lớp, không nhớ các em học khóa bao nhiêu).
1. Nguyễn Quỳnh Anh, 8A3
2. Lê Hoàng Anh, 8A5
3. Trần Hoàng Anh, 8A4
4. Trịnh Nguyễn Minh Anh, 8A5
5. Đặng Vũ Hải Anh, 8A4
6. Vũ Đặng Hải Anh, 8A4
7. Bùi Yến Anh, 8A4
8. Nguyễn Phạm Quang Anh, 8A5
9. Luyện Công Anh, 8A5
10. Đặng Lại Phong Anh, 8A4
11. Nguyễn Hùng Anh, 8A3
12. Nguyễn Trần Diệu Anh, 6A3
13. Nguyễn Trâm Anh, 6A5
14. Ngô Phương Anh, 6A5
15. Nguyễn Gia Bách, 8A5
16. Phạm Minh Châu, 8A4)
17. Phan Văn Cường, 8A4
18. Trần Thị Minh Chi, 8A5
19. Phạm Triệu Linh Chi, 8A3)
20. Ngô Thị Minh Chi, 8A5
21. Nguyễn Linh Chi, 8A5
22, Vũ Linh Chi, 6A3
23. Chu Tấn Cường, 8A5
24. Nguyễn Kim Chung, 8A6
25. Đinh Hoàng Đại, 8A5
26. Nguyễn Đức Dân, 8A3
27. Lê Minh Đức, 6A3
28. Vũ Thúy Dung, 8A3
29. Nguyễn Ngọc Diệp, 8A3
30. Ngọc Diệp, 8A5
31. Đào Thùy Dương, 8A4
32. Thái Phương Dung, 8A5
33. Chu Thùy Dương, 8A3
34. Đào Thùy Dương, 8A4
35. Lê Thùy Dương, 6A5
36. Trần Đại Dương, 8A3)
37. Nguyễn Phúc Nguyên Đăng, 6A3
38 . Trương Minh Đức, 8A5
39. Lương Quang Đạt, 8A5
40. Ngô Hoàng Hải Đăng, 6A5
41. Nguyễn Thị Hương Giang, 8A4
42. Đỗ Thu Giang, 8A4
43. Hồ Quang Hiệu, 8A4
44. Vũ Thị Phương Hà, 8A3
45. Nguyễn Mỹ Hạnh, 8A3
46. Đỗ Ngân Hạnh, 8A44
47. Nguyễn Minh Hiếu, 8A5
48. Hoàng Thu Hường, 8A5
49. Nguyễn Doãn Việt Hưng, 8A5
50. Nguyễn Việt Hoàng,8A3
51. Phạm Minh Hạnh, 8A4
52. Nguyễn Minh Huyền, 8A4
53. Hoàng Thu Hường, 8A5)
54. Đặng Phương Hoa, 8A5
55. Giang Lê Khánh Hiền, 8A4
56. Hoàng Bảo Lan Hương, 6A3)
57. Lê Thị Hiên, 6A5
58. Trần Hoàng Hải, 6A3
59. Võ Trọng Huy Hoàng, 6A5
60. Bùi Nguyên Hương, 8A6
61. Nguyễn Minh Huyền, 8A4
62. Nguyễn Thu Hiền, 6A5
63. Nguyễn Minh Hiếu, 8A5
64. Nguyễn Quỳnh Hoa, 8A5
65. Nguyễn Hoàng Hà, 8A6
66. Phạm Minh Hạnh, 8A4
67. Nguyễn Đức Hiếu, 6A3
68. Vũ Minh Hiếu, 6A3
69. Đào Hương Ly, 6A3
70. Phương Linh B, 8A6
71. Vũ Khánh Linh, 8A6
72. Bùi Thị Diệu Linh, 8A3
73. Phạm Hiền Linh, 8A5
74. Hoàng Hương Linh, 8A5
75. Nguyễn Hà Linh, 8A4
76. Phạm Thị Thùy Linh, 8A4
77. Bùi Phương Linh, 8A4
78. Ngô Mạnh Lâm, 8A4
79. Bùi Thị Thùy Linh, 8A4
80. Bùi Phương Linh, 8A4
81. Chu Ngọc Thùy Linh, 8A3
82. Nguyễn Hà Linh, 8A5
83. Hoàng Khánh Linh, 8A5
84. Phạm Hương Ly, 8A5
85. Phạm Thị Thùy Linh, 8A4
86. Lương Diệu Linh, 8A3
87. Ngô Kiều Thảo Linh, 8A5
88. Lê Thị Trà My, 6A3
89. Nguyễn Hồng Minh, 8A5)
90. Phạm Đức Mạnh, 8A5
91. Nguyễn Văn Mạnh, 6A5
92. Vũ Hạnh Ngân, 6A5
93. Đào Khánh Ngọc, 8A5
94. Mai Thành Nam, 8A3
95. Nguyễn Thu Ngọc, 8A4
96. Bạch Đức Khôi Nguyên, 8A5
97. Nguyễn Mai Ngọc, 8A4
98. Tạ Hồng Ngọc, 8A4
99. Hoàng Bích Ngọc-8A6
100. Thái Đậu Thảo Ngọc, 6A3
101. Tạ Hồng Ngọc, 8A4
102. Nguyễn Phạm Hồng Nhung, 8A3
103. Nguyễn Tuấn Kiệt, 8A5
104. Nguyễn Quang Sơn, 8A4
105. Nguyễn Ánh Phượng, 8A3
106. Nguyễn Đức Giang Phương, 8A3
107. Lê Hoài Phương, 8A3
108. Dương Hữu Phúc, 8A4
109. Nguyễn Hồng Phong, 8A5
110. Đặng Hồng Quyên, 8A4
111. Lê Hạnh Quyên, 8A4
112. Đinh Hồng Quân, 8A4)
113. Đỗ Đức Quân, 6A3
114. Hàn Ngọc Quang, 8A3
115. Nguyễn Minh Tâm, 8A4
116. Phạm Phương Thanh, 8A5
117. Cáp Xuân Trường, 8A4
118. Nguyễn Thu Thảo, 8A3
119. Dương Hà Trang, 8A4
120. Nguyễn Thu Trang, 8A4
121. Nguyễn Nữ Thanh Trân, 8A6
122. Nguyễn Tất Thắng, 8A3
123. Trần Lê Trang, 8A3
124. Phan Nguyễn Hiền Trinh, 8A2
125. Phạm Khánh Toàn, 8A5
126. Nguyễn Thành Trung, 8A4
127. Phạm Anh Tuấn, 8A6
128. Trần Thị Thảo Trang, 8A3
129. Nguyễn Minh Trang, 8A5
130. Nguyễn Hà Trang, 8A3
131. Phạm Bảo Anh Tuấn, 8A4
132. Phạm Thị Ngọc Thanh, 8A3
133. Nguyễn Bá Thức, 8A5
134. Lê Minh Trang, 8A5
135. Ngô Anh Vũ, 8A6
136. Nguyễn Thị Phương Uyên, 8A5
137. Lê Thị Thu Uyên, 8A4