Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Thông báo là Hana tạm thời bị mất điện thoại

Thông báo là Hana tạm thời bị mất điện thoại, mọi người liên lạc qua inbox facebook và email cá nhân giùm em ạ. Email cfyc của em cũng không dùng được ạ.
Một ngày như thế này sinh ra để tôi rèn kiên nhẫn, nghĩ theo hướng khác và rút bài học đây. Em xin kết thúc ngày hôm nay tại đây. Gnite mng