Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

THU HỔI ĐẤT SÂN GOLF CHO TÂN SƠN NHẤT SAO MÀ BẾ TẮC

THU HỔI ĐẤT SÂN GOLF CHO TÂN SƠN NHẤT SAO MÀ BẾ TẮC?
KHÔNG LẼ NÊN SỬA HIẾN PHÁP- ĐẤT ĐAI THUỘC SỞ HỮU ĐẠI GIA.
+ Tắc nghẽn trên không -tắc nghẽn mặt đất và lợi ích thu hồi sân golf đã quá rõ, khỏi cần phải nói thêm. Vấn đề liệu có thu hồi 157 ha đất BQP để trả lại cho sân bay TSN vốn có hay không. QH họp tốn 1 ngày 1 tỉ, mỗi việc đó giải quyết không xong thì nên vỗ tay hát bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” rồi bãi họp đỡ tốn tiền dân. Từ nay không nên gọi đất đai thuộc sở hữu toàn dân nữa, nên gọi cho đúng: ĐẤT ĐAI THUỘC SỞ HỮU ĐẠI GIA.Thưa ngài Bộ Chưởng BQP và Bộ GTVT?
See Translation