Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Thường thôi mà anh

Thường thôi mà anh. Loại trừ chuyện to tát thì riêng sự đố kị của người cùng giới, đồng nghiệp đã ốm rồi. Ở vn người ta có thể tỏ ý xót thương những người không may và ở tầng đáy nhưng cũng chính họ sẵn sàng hả hê hay ném gạch vào đồng nghiệp chỉ vì đố kị. Đơn giản vì trong hệ giá trị của họ lợi ích cá nhân là mục đích tối thượng thậm chí là tất cả nhân sinh. Nhưng thế giới vốn mênh mông. Cứ đi cứ bình thản sẽ gặp người tốt.