Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Trẻ em phát triển theo từng giai đoạn

Các kỹ năng như đặt tên màu sắc, thể hiện tình cảm, và nhảy lên được gọi là những thời điểm phát triển. Các mốc phát triển là những điều hầu hết trẻ em có thể làm được ở một độ tuổi nhất định. Trẻ em đạt đến các cột mốc trong cách chơi, học, nói, cư xử và di chuyển (như bò, đi bộ, hoặc nhảy). Khi trẻ lớn hơn một tí thế giới của chúng sẽ bắt đầu mở ra. Trẻ sẽ muốn khám phá và hỏi về những điều xung quanh nhiều hơn. Sự tương tác của trẻ với gia đình và những người xung quanh sẽ giúp hình thành nhân cách của trẻ và cách suy nghĩ và di chuyển. Trong giai đoạn này, trẻ em có thể đi xe ba bánh, sử dụng kéo an toàn, sẽ được đến trường,mặc những bộ Đồng phục mầm non, chơi với trẻ em khác, nhớ lại một phần của câu chuyện và hát một bài hát. Là cha mẹ, bạn cho con bạn một khởi đầu tốt đẹp trong cuộc đời, nuôi dưỡng, bảo vệ và hướng dẫn trẻ. Nuôi dạy con là một quá trình chuẩn bị cho con của bạn được độc lập. Khi con bạn lớn lên và phát triển, bạn có thể làm nhiều thứ để giúp con bạn về sự phát triển của con bạn, việc nuôi dạy con tốt.