Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Trời

Trời, bảo sao không suốt ngày bị chửi là nói sai và tự chế từ, nói xong ko ai hiểu, giữa hội thảo hay đang báo cáo đang thuyết trình rất hấp dẫn xong phang cho vài từ, cả phòng cười ầm lên mà chẳng biết là vì sao, nếu có NSND Trung Dân gì gì ở đó thì chắc 10 năm nữa vẫn chưa tha thứ chứ đừng nói Ai Dồ mới nói cái từ gì mà mới có mấy ngày đã tha :))
Hồi đầu mới về Việt nam, rõ ràng mình nói tiếng Việt với người ta mà người ta cứ nói tiếng Anh với mình, xong mình bảo mình là người Việt, nói tiếng Việt đi thì người ta bảo “em là người nghệ an à?” :))