Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Trưởng ban tuyên giáo Võ Văn Thưởng đã nói rất đúng

Trưởng ban tuyên giáo Võ Văn Thưởng đã nói rất đúng.
Có văn bản trả lời mà dân vẫn bức xúc thì cần phải có đối thoại giải quyết tận gốc vấn đề, đó mới là sự linh hoạt lắng nghe của chính quyền với dân.
Nhân dân ta rất yêu nước, nhân dân ta rất tôn trọng và chấp hành luật pháp, nhưng người thực thi hành pháp ở các địa phương đôi khi lạm dụng, lách luật… khiến dân bức xúc, đó là thuộc về lỗi của chính quyền chứ không phải lỗi của nhân dân, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào vấn đề một cách khách quan và công bằng.