Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Tuổi Trẻ Cười số ra ngày 1 tháng 5 đã phát hành vào sáng nay rồi nghen bạn

Tuổi Trẻ Cười số ra ngày 1 tháng 5 đã phát hành vào sáng nay rồi nghen bạn.
Bao giờ cũng vậy, chúng êm luôn ráng dồn tâm lực để cái bìa báo luôn có thể làm quý dzị bật cười cho sướng cái miệng roài tính sau. hehhe….
Mời quí dzị lựa chọn ạ! Hehheee….