Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Vừa ngủ dậy

Vừa ngủ dậy. Thế nào mà vừa mơ ngồi diễn chung concert với Justin Bieber, một concert dài ơi là dài, cũng ngồi cạnh hát từ đầu đến cuối, có lúc ngồi xa xa. Trong suốt concert có một đoạn kinh tởm thế này, nó hát mà xài lộn mic dành cho bè nên tiếng bị bé quá, cái rồi mình mới xông ra rút cái mic từ cây mic nó để thay vô cái mic mình đang xài, mà lúc đang rút nó hát thế nào mà bắn hết nước bọt nước dãi vào tay mình….
Ựa ….
See Translation