Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

WINE’S DẠ KHÚC

WINE’S DẠ KHÚC
(Hồng Thanh Quang)
Sao buồn quá, có gì đâu buồn thế!
Đông đúc mà, tôi vẫn một mình thôi…
Em quái ác ở trong cuồng phong cát,
Tôi chỉ còn kiêu hãnh nỗi niềm côi…
Không kể nữa, những nhọc nhằn cay đắng,
Những dặm trường tô sáng cả quầng đêm.
Em chỉ muốn ngồi lên trên màu gió
Để gục đầu tôi hoá nỗi sầu thêm…
Nhưng không thể buộc tôi gượng chết
Xoá câu thơ trong mộng vẫn đa tình.
Tôi khờ dại, tốt tính cùng thiên hạ
Để hiểu ra, linh ứng chẳng cho mình…
Ngay trước mắt, môi hiền hôn lạm sắc
Nỗi vang trong chưa uống đã tê hồn.
Anh xin lỗi, không thể nào khác nữa,
Đã si mê, cỏ úa cũng đau dồn…
(18-1-2016)