Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Xem cái clip cậu ca sỹ này bị bầu sô làm nhục trên sân khấu thật sự thấy kinh hãi

Xem cái clip cậu ca sỹ này bị bầu sô làm nhục trên sân khấu thật sự thấy kinh hãi. Ca sỹ có lỗi ai cũng thấy, nếu cảm thấy quá bức xúc thì cắt hết cát xê hoặc “từ mặt” không bao giờ mời nữa, chứ sao lại có cái kiểu cầm micro nhục mạ ca sỹ như thế được. Đúng là “kiếp cầm ca” đôi khi nó cũng nhục quá. Mình không phải ca sỹ mà xem cũng thấy khó chịu.