Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Xin Trả Lại Anh

Xin Trả Lại Anh
Ánh mắt này gom trả lại cho anh
Dù muốn giữ nhưng em đành xin trả
Buông tay nhau chúng ta thành xa lạ
Đau đớn lòng em đã bỏ cuộc chơi
Thì thôi anh đừng gởi gắm nhiều lời
Tình không nợ hai nơi đâu tránh khỏi
Em lặng thang giữa lạc loài mệt mỏi
Anh về ngang chớ thăm hỏi kiếm tìm
Chữ chung tình khó kiếm tựa mò kim
Khi rớt xuống thì lặng chìm đáy nước
Trong tình duyên nào ai đâu biết được
Chỉ thời gian… mới làm thước đo lòng
Đã hết rồi ngày nhớ đêm mong
Lệ trút xuống thành dòng trao anh hết
Bước vào yêu nay lệch đường thắm mệt
Em buông anh gánh đoạn kết nát lòng.
Coppy Tường Vy
See Translation